4 mei 2016

RecomFarm – bijdrage aan duurzame ontwikkeling van visserij

nseg-civos

 

 


Wilt u meer weten over het RecomFarm project? Ga naar onderstaande tab contact of bel +31-227-74 90 10

Concept

RecomFarm

RecomFarm is een plan, gecreëerd vanuit de doelstellingen van onze organisatie en gericht op de toekomst.

Toekomstbeeld
Op een logistiek en ecologisch verantwoorde plek in de Noordzee of Waddenzee staat de eerste versie van RecomFarm. Een gecreëerde omgeving met ideale omstandigheden voor schelpdieren, vis- en algensoorten om zich te ontwikkelen, te groeien en voort te planten. Een plek waar deze vervolgens op een bewuste manier worden gevangen en geoogst om aan te leveren aan de visafslagen in de regio.

De kweekomgeving is gecreëerd in voormalige offshore-constructies. De jackets van boorplatformen zijn ontmanteld, heringericht en geplaatst in de Noordzee of Waddenzee. In, op en rondom RecomFarm wordt schone energie opgewekt door gebruik te maken van wind en/of de getijden van de zee.

Een mooi toekomstbeeld voor mens, dier en omgeving.


ConceptHet project RecomFarm

Project RecomFarm is gebaseerd op de volgende doelstelling: “Het creëren van duurzame oplossingen om het voortbestaan van de visserij, de C.I.V., haar leden en haar omgeving te waarborgen in de nabije en verdere toekomst.”

Onderzoek – ontwikkeling – realisatie
Project RecomFarm is eind 2015 opgezet en dient verder onderzocht en ontwikkeld te worden om het uiteindelijk te kunnen implementeren. Het idee is ontstaan vanuit de huidige ontwikkelingen die plaatsvinden in de visserijbranche. De beroepsgroep wordt bedreigd en het is van belang om oplossingen te creëren die het voortbestaan van de beroepsgroep en bijbehorende partijen zoals de afslag en de C.I.V. kunnen waarborgen. Het project is gebaseerd op het hergebruiken van offshore-constructies als duurzame kweekomgeving op de Noordzee of Waddenzee.

Hergebruik offshore-constructies
De komende jaren dient een groot aantal offshore-constructies op de Noordzee verwijderd te worden. Project RecomFarm zet in op het transporteren van de jackets naar Den Helder en deze daar te laten ontmantelen en inrichten als kweekomgeving. Vervolgens kan de jacket herplaatst worden in de Noordzee of Waddenzee, op een ecologisch en logistiek verantwoorde plek.

Kansen
RecomFarm biedt kansen voor het verduurzamen van de visserij en het uitbreiden van het visassortiment voor de visafslagen. Daarnaast biedt het mogelijkheden voor het hergebruiken van offshore-constructies die de komende jaren dienen te verdwijnen op de Noordzee. Een prachtige win-win situatie!

Het streven is om kansen te creëren voor organisaties in de regio Noord-Holland Noord, maar het concept kan vanuit het gehele kustgebied van Nederland worden ontwikkeld en ingevuld. RecomFarm is innovatief en toekomstgericht en een initiatief dat past binnen de huidige ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en milieu!

 

Wilt u meer weten over het RecomFarm project?

  • Vul het formulier op het tabblad CONTACT in

 

De presentatie 


 

ConceptC.I.V. Den Oever u.a. / CIV Offshore & Shipping

CIV Den Oever U.A. heeft een lange en succesvolle geschiedenis als inkoopvereniging, zonder winstoogmerk, voor de visserijsector. Het bedrijf omvat afdelingen met specialisatie in levering aan de zeevisserij & binnenvisserij en daarnaast een maritieme winkel met een assortiment van ruim 6.000 producten.

C.I.V. Den Oever focust zich op het leveren van materialen aan deze sector en via CIV Offshore & Shipping aan offshore- en offshore gerelateerde scheepvaart.

Met het oog op de toekomst creëert de organisatie, naast haar kernactiviteiten, duurzame ideeën die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en het voortbestaan van C.I.V. Den Oever, haar leden en haar omgeving.


 

CIV Offshore & Shipping is een gespecialiseerd onderdeel van CIV Den Oever U.A. met een focus op serviceverlening aan offshore- en scheepvaartbedrijven.

CIV Offshore & Shipping is een afzonderlijk onderdeel dat zich richt op de specifieke behoeftes van de offshore- en scheepvaartsectoren. De synergie van de kennis, activiteiten en producten binnen de gehele organisatie geeft CIV Offshore & Shipping de mogelijkheid om een gespecialiseerd en volledig servicepakket te kunnen bieden.

Door middel van de zeer gunstige inkoopcondities binnen de bedrijvengroep zijn wij in staat om producten van topkwaliteit te leveren tegen uitstekende voorwaarden.


 

Mocht u na het lezen van de informatie omtrent RecomFarm nog aanvullende vragen hebben of meer informatie wensen, dan nodigen wij u uit contact met ons op te nemen.

U kunt hiervoor onderstaand contactformulier gebruiken, rechtstreeks een mail versturen naar recomfarm@civos.nl of telefonisch contact opnemen via telefoonnummer +31-227-74 90 10.

[/tab_item]