23 mei 2018

Bescherming persoonsgegevens (AVG)

Aanpassingen vanwege de nieuwe Data Privacy Wet

Op 25 mei zal de nieuwe data privacy wet van toepassing worden. CIV Den Oever / CIV Offshore & Shipping staat volledig achter deze regelgeving en wij willen u graag informeren over hoe wij met uw gegevens omgaan.

Hiertoe zijn wij tevens verplicht uw toestemming te vragen voor het toezenden van al dan niet periodieke informatie van en over onze organisatie.

Als u hiermee instemt hoeft u niets te doen. Wanneer u hiertegen echter bezwaar heeft kunt u dit aan ons melden door onderstaand formulier in te vullen en te verzenden.

Wij hechten grote waarde aan uw privacy en wij zijn te allen tijde bereid om ons privacy-beleid aan uw kenbaar te maken. Wij onderhouden uw gegevens met respect voor uw privacy en overeenkomstig uw voorkeuren. Uw gegevens worden bij ons beschermd tegen gebruik door derden. U kunt wijzigingen in uw wensen vanzelfsprekend altijd aan ons doorgeven.

CIV Den Oever / CIV Offshore & Shipping

privacybeleid


Privacy persoonsgegevens

Fields marked with an * are required

Onderstaand kunt u aan ons kenbaar maken in hoeverre wij uw persoonlijk gegevens mogen gebruiken.

Conform ons privacybeleid garanderen wij dat uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor administratieve doeleinden en binnen onze eigen organisatie worden gebruik en dat deze nimmer aan derden zullen worden verstrekt, tenzij op wettelijke grondslag.


Underneath you can state your requirements regarding the use of your personal data.

According to our privacy policy we herewith declare that your personal data only will be used for internal administrative purposes and that we will not distribute these data to others, unless on legal grounds.